Masna Jetra

Šta je masna jetra?

Masna jetra je rezultat viška masnoće u ćelijama jetre. Kada čovekova ishrana premaši količinu masti koju telo može da podnese, masno tkivo se polako nagomilava na jetri. Osoba ima masnu jetru kada masnoća čini najmanje 5% jetre. Obična masna jetra može biti u potpunosti dobroćudno stanje, koje obično ne vodi oštećenju jetre. Međutim, čim dođe do nagomilavanja obične masti, jetra postaje osetljiva na dalje povrede, što može da bude uzrok upale i oštećenja jetre.

Bolest nealkoholičarske masne jetre. Ilustracija korišćena uz dozvolu MayoClinic.com. Sva prava su zadržana.

Šta je bolest nealkoholičarske masne jetre?

Nealkoholičarska masna jetra je progresivni skup bolesti jetre koji počinje nakupljanjem masti na jetri, a da nije postojala preterana konzumacija alkohola. Ova bolest jetre je tesno povezana sa metaboličkim sindromom (gojaznost+insulinska rezistencija+dislipidemija).

Šta podrazumeva pretaranu konzumaciju alkohola?

Više od 2 pića dnevno za žene i 3 pića dnevno za muškarce

Jedno piće je jednako sledećem:

  • 341 ml flaša piva sa 5% alkohola, jabukovače ili alkoholnog pića koje je kombinacija vina, voćnog soka i često gaziranog bezalkoholnog pića i šećera ili
  • 142 ml čaša vina sa 12% alkohola ili
  • 43 ml žestokog pića sa 40% alkohola

Šta je uzrok bolesti masne jetre?

Najčešći uzrok bolesti masne jetre je gojaznost. Dok gojaznost nije bila mnogo česta pre nekoliko decenija, prema trenutnoj statistici više od 50% ljudi ima prekomernu telesnu težinu. Procenjuje se da kod 75% gojaznih osoba postoji rizik od razvijanja obične masne jetre. Kod skoro 23% gojaznih osoba postoji rizik od razvijanja masne jetre sa upalom.

Pored gojaznosti, uzroci bolesti masne jetre su vezani za ishranu, a to su:

  • izgladnjivanje i proteinska pothranjenost,
  • dugotrajna upotreba parenteralne ili intravenske ishrane (postupak hranjenja koji uključuje unošenje nutrijenata direktno u krvotok),
  • želudačni bajpas kod gojaznosti,
  • nagli gubitak telesne težine.

Određena stanja su često praćena i mogu da doprinesu bolesti masne jetre:

  • dijabetes melitus,
  • hiperlipidemija (povišen nivo lipida u krvi),
  • insulinska rezistencija i visoki krvni pritisak.

Drugi uzroci uključuju:

  • genetske faktore,
  • lekove i hemikalije poput alkohola, kortikosteroida, tetraciklina i ugljenik tetrahlorida.

Kako definišemo izraze “prekomerna telesna težina” i “gojaznost”?

Iako mnogi osećaju da bi mogli da izgube telesnu težinu, malo je onih koji se smatraju gojaznim. Indeks telesne mase je široko primenjena mera za definisanje “prekomerne telesne težine” i “gojaznosti”. Računanje indeksa telesne mase se zasniva na vašoj visini i težini i ono daje broj koji odražava ili zdravu ili nezdravu telesnu težinu. Indeks telesne mase podržavaju Svetska zdravstvena organizacija i ostale agencija za javno zdravlje.

Pomoću sledeće formule možete izračunati svoj Indeks telesne mase: Indeks telesne mase = telesna težina u kilogramima podeljena sa visinom u metrima. Primer: za nekoga ko je visok 1.70 m i težak 80 kg: Indeks telesne mase = 80 podeljeno sa 1.70×1.70 = 27.7

Klasifikacija Indeksa telesne mase

  • <18.5 nedovoljna telesna težina
  • 18.5 – 24.9 normalna telesna težina
  • 25.0 – 29.9 prekomerna telesna težina
  • 30.0 – 34.9 gojaznost 1.stepena
  • 35.0 – 39.0 gojaznost 2.stepena
  • Indeks telesne mase ≥40 gojaznost 3.stepena

Među različitim etničkim grupama može postojati neznatna razlika – npr. među azijskom populacijom zdravi Indeks telesne mase je niži, od 18 do 23.

Da li je obim vašeg struka važan?

Višak masti u predelu abdomena se povezuje sa bolešću masne jetre i drugim zdravstvenim rizicima kao što je dijabetes. Dimenzije struka – koje se razlikuju u zavisnosti od pola – se koriste za otkrivanje zdravstvenih rizika koji se povezuju sa viškom masti u predelu abdomena. Za muškarce, zdravstveni rizik se povećava ako je obim struka veći od 120 cm. Za žene, rizik se povećava ukoliko je obim struka veći od 88 cm.

Kako masti dospevaju u jetru?

Metabolizam masti iz ljudske ishrane obično vrši jetra i druga tkiva. Ako količina masti premaši količinu koja je potrebna telu, masti se skladište u masno tkivo. Drugi razlog za nagomilavanje masti u jetri bi mogao biti transfer masti iz drugih delova tela ili nemogućnost jetre da je promeni u oblik koji bi se mogao eliminisati.

Kakva je prirodna evolucija ove bolesti?

Ovi poremećaji jetre su obično hronični ali progresivni. Obično prisustvo masti je ono što se dešava kod većine pacijenata sa bolešću nealkoholičarske masne jetre, a većina njih imaju dobroćudan klinički tok bolesti. Međutim, ako se ne leči, bolest nealkoholičarske jetre može dovesti do uznapredovale bolesti, kao što je nealkoholičarski steatohepatitis, koji može da evoluira u fibrozu, cirozu i karcinom jetre u nekoliko slučajeva.

Razvoj bolesti obično traje decenijama, a zavisi od kombinacije genetskih i spoljnih faktora. Relativna važnost ovih faktora je promenljiva kod različitih grupa i zavisi od načina života i drugih faktora kao što je crevni mikrobiom (crevna flora). Komponente vezane za napredak ove bolesti zahtevaju dublja istraživanja.

Šta je nealkoholičarski steatohepatitis?

Nealkoholičarski steatohepatitis predstavlja teži završetak spektra bolesti nealkoholičarske masne jetre. Steatohepatitis podrazumeva masnu jetru sa upalom, drugim rečima, oštećenje koje je u toku i koje je slično bolesti alkoholičarske jetre, ali u ovom slučaju, dešava se kod ljudi koji ne konzumiraju alkohol ili ga minimalno konzumiraju.

Nealkoholičarski steatohepatitis se razlikuje od običnog nagomilavanja masnoće na jetri, koje je u potpunosti dobroćudno stanje. Skoro 20% odraslih osoba sa nealkoholičarskim steatohepatitisom razvije cirozu, a u skoro 11% slučajeva može da nastupi smrt. Mnogo ljudi razvije hronično oštećenje jetre, te im je potrebna transplantacija. Zastupljenost nealkoholičarskog steatohepatitisa među populacijom iznosi 2-6%.

Da li deca mogu da razviju bolest masne jetre?

Bolest masne jetre je najčešći uzrok bolesti jetre kod dece. Skoro 10% dece može da ima bolest nealkoholičarske masne jetre, velikim delom zbog alarmantnog porasta gojaznosti u detinjstvu 15. Procenjuje se jedno od desetoro kanadske dece ima prekomernu telesnu težinu – broj koji se skoro utrostručio u poslednjoj deceniji. Bolest masne jetre zahvata skoro 3% dece i 22-53% gojazne dece. Bolest masne jetre se može javiti i kod dece starosti 4 godine. Šanse za razvijanje bolesti nealkoholičarske masne jetre se povećava sa godinama, te je uobičajenije kod adolescenata. Štaviše, zastupljenost među dečacima i devojčicama je 2:1 16.

Koji su simptomi bolesti masne jetre?

Obično, ljudi koji imaju bolest masne jetre nemaju simptome. Međutim, neki ljudi se žale na nelagodnost u predelu abdomena gde se nalazi jetra, na umor, opšti osećaj slabosti i neodređenu nelagodnost.

Kako se dijagnostikuje bolest masne jetre?

Obično se sumnja na bolest masne jetre kod pacijenata koji imaju patološke nalaze jetre (ALT, AST, GGT), ili imaju uvećanu jetru. Ultrazvuk jetre može da ukaže na prisustvo masne jetre. Takođe, mogu se koristiti i druge metode dijagnostikovanja kao što je kompjuterizovana tomografija, nuklearno magnetno rezoantna spektroskopija i magnetna rezonantna tomografija. U nekim slučajevima, vaš lekar vam može preporučiti biopsiju jetre, a to je postupak kada lekar ubaci iglu u vašu jetru i uzme uzorak tkiva koji onda posmatra pod mikroskopom.

Kakvo je lečenje?

Trenutno ne postoji lek koji dokazano leči bolest masne jetre, ako su glavni uzroci vezani za gojaznost, dijabetes i dislipidemiju. Lečenje se temelji na menjanju načina života, gubitku telesne težine, kao i fizičkoj aktivnsti da bi se smanjila količina masti na jetri. Pacijentima koji su gojazni, preporučuje se postepen i dugotrajan gubitak telesne težine pomoću pravilne ishrane i vežbi. Gubitak telesne težine bi trebalo da bude 5-10% od težine tela da bi se smanjila steatoza i preko 10% da bi se smanjila upala kod pacijenata sa nealkoholičarskim steatohepatitisom.

Pacijenti sa dijabetesom i visokim nivoom lipida u krvi moraju da poboljšaju nivo šećera i da snize nivo lipida. Obično se kod ljudi koji boluju od dijabetesa, pored insulina ili lekova za snižavanje šećera u krvi, preporučuje niskomasna i niskokalorična ishrana.

Neka istraživanja su pokazala korisna dejstva kafe. Unos kofeina snižava uticaj patoloških enzima jetre. Ona se, takođe, povezuje sa zaštitom jetre. Postoji obrnuta povezanost između konzumacije kafe i bolesti nealkoholičarske masne jetre. Druga istraživanja su pokazala da upotreba vitamina E može poboljšati steatozu i smanjiti upalu.

Odaberite zdrav način života

Lečenje bolesti masne jetre se povezuje sa uzrokom. Sada nije moguće predvideti koji pacijenti će razviti nealkoholičarski steatohepatitis. Međutim, čim dođe do nagomilavanja obične masnoće, jetra postaje osetljiva na dalje povrede, što može da izazove upalu i oštećenje jetre.

Pacijentima koji su gojazni se savetuje da postignu postepeni i dugotrajni gubitak telesne težine pomoću pravilne ishrane i vežbi. Pacijenti sa dijabetesom i visokim nivoom lipida u krvi moraju da poboljšaju nivo šećera i da snize nivoe lipida. Obično se ljudima sa dijabetesom, pored insulina i lekova za snižavanje šećera u krvi, preporučuje niskomasna i niskokalorična ishrana.

Za pacijente sa nealkoholičarskim steatohepatitisom koji nemaju prekomernu telesnu težinu ni dijabetes, često se preporučuje niskomasna ishrana. Takođe, preporučuje se da ljudi izbegavaju konzumiranje alkohola jer on može da uzrokuje i doprinese bolesti masne jetre. Pacijenti koji imaju bolest masne jetre bi trebalo redovno da posećuju svog lekara.

Trenutno ne postoji lek koji dokazano efikasno leči bolest masne jetre. S obzirom da je to sada tako često stanje, bolest masne jetre je izazvala veliko interesovanje u naučnim krugovima. Sada postoji izvestan broj kliničkih ispitivanja koja se bave raznim načinima lečanja bolesti masne jetre.

Da li se bolest masne jetre može sprečiti?

Odabirom zdravog načina života možete sprečiti gojaznost – razlog broj jedan za bolest masne jetre. Molimo vas da zapamtite da su zdrava ishrana i vežbe važne komponente za režim gubitka telesne težine. Sledi nekoliko predloga za sprečavanje bolesti masne jetre:

  • Vodite zdrav način života.
  • Ako imate prekomernu telesnu težinu, trudite se da postignete postepeni gubitak telesne težine koji će biti dugotrajan
  • Imajte uravnoteženu ishranu koja ima nizak nivo zasićenih masnih kiselina, ali visok nivo vlakana.
  • Smanjite konzumaciju šećera i unos pržene hrane.
  • Uvedite redovne vežbe, bar četiri puta nedeljno. Uživaćete u šetanju, plivanju, povrtarstvu, rastezanju.
  • Izbegavajte alkohol.

Izvori: Fatty liverMasna jetra, MayoClinic Fatty liver

 

Sidebar